Vi är länken mellan organisationer och deras givare.

Prorespektera tillämpar Frivillighetsorganisationernas Insamlingsråds etiska regler för insamling, tillsammans arbetar vi för att insamling hos allmänheten skall bedrivas på ett etiskt sätt.

Jobba med oss

Att jobba hos oss ger dig möjligheten att göra skillnad. Med flexibla arbetstider och tryggt anställningsvillkor får du möjligheten att vara ambassadör för välgörande organisationer.


Vi når dina givare.

Vi erbjuder ett professionellt stöd till er och utgör en länk mellan er organisation och er givare.

Telefonkampanj

Vår kärnverksamhet är samtalet. Med egenutvecklade system kan vi effektivt och personligt kontakta era givare för att tacka dem eller öka deras gåvor och gåvofrekvens. Vi hjälper er från start till mål med manus, samtal, coachning och rapportering. Vi garanterar fullständiga autogiron och engångsgåvor.

Face2face, streetmarketing

Vår digitala värld minskar möjligheten för det fysiska och personliga mötet. Att nå nya givare på ett kostnadseffektivt sätt är en utmaning. Vi erbjuder rekrytering, utbildning, organisering, coachning, fotografering, kvalitetskontroll och konvertering samt samtliga betallösningar, autogiro, Swish, iZettle direkt till era konton för en Face2face-kampanj.

Leadsframtagning

Kommunikation sker idag mycket via sociala medier och på andra kanaler än telefon. Vi hjälper er gärna sätta upp kampanjer och bygga er verksamhet på alternativa medier för att skapa nya givare till er organisation. Självklart kan vi i nästa skede kontakta dem via telemarketing.

Några av våra referenser som vi hjälper med insamlingskampanjer.

Vår ambition är att en långvarig och förtroendefull relation ska skapas genom att kommunikativt representera ert varumärke.

Om Prorespektera

Med över 20 års erfarenhet är Prorespektera specialiserat på insamlingskampanjer för den ideella sektorn. Vi utför främst uppdrag till kunder med 90-konto och tillämpar FRII:s etiska regler för insamling. Givarna ska veta att deras gåvor behövs i ert angelägna arbete och att bidragen är viktiga och gör nytta.

Våra medarbetare

Merparten av Prorespektera´s medarbetare har flera års erfarenhet av insamlingsarbete åt ideella organisationer. Vi fungerar som en länk mellan givare och organisation, vi säkerställer goda relationer och värnar om kontinuitet
 

Med engagemang och nyfikenhet hittar vi tillsammans med de ideella organisationerna  nya infallsvinklar på deras insamlingskampanjer.

Våra ledstjärnor

Respekt

Respekt för givarens val att säga ja eller nej till att stödja. Respekt för det unika i ert varumärke och hur vi bäst ska arbeta för att representera er på bästa sätt.

Förtroende

Genom att respektera parterna och uppträda etiskt korrekt förstärker vi förtroendet mellan organisationen och givaren. Vi hanterar aldrig givarens medel utan dessa går direkt till organisationen.

Etik

Etik genom att aldrig forcera fram ett ja utan att istället långsiktigt vårda länken mellan organisation och givare.